Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal, δείχνει πως η υψηλή κατανάλωση σακχαρούχων ροφημάτων συνδέεται με αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου.
Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 101.257 ενήλικες, ηλικίας 42 ετών κατά μέσο όρο, τους οποίους παρακολούθησαν για μέσο διάστημα 9 χρόνων. Η ημερήσια κατανάλωση σακχαρούχων ροφημάτων και συγκεκριμένα