Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια γνωστή χρόνια πάθηση με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.
Πρόκειται για μια ασθένεια που συνδέεται με σημαντικό αριθμό βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιπλοκών, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μόνιμη θεραπεία, παρά μόνο φαρμακευτικά σχήματα για την καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου και την κατά το δυνατόν αποφυγή ή καθυστέρηση των σχετιζόμενων με τη νόσο προβλημάτων.
Από την άλλη, ο λεγόμενος «προδιαβήτης» είναι μια λιγότερο γνωστή διαταραχή, στην οποία παρατηρείται διαταραγμένη ανοχή