Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση "αράπικων φιστικιών"

Ενη μέρωση σχετικά με ανάκληση "αράπικων φιστικιών"

Ο  ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ενωσιακής νο μοθεσίας, ενημερώθηκε από την εταιρεία «ΑΒ Βασιλόπουλος» για τη διακίνηση αράπικων φιστικιών, Κινέζικης προέλευσης, στα  οποία  διαπιστώθηκε παρουσία αφλατοξινών στην πρώτη ύλη (ωμ ό φιστίκι) υψηλότερη από τα νομ οθετημένα όρια.

Πρόκειται για τα προϊόντα: 
1)  «ΑΒ Φιστίκι Αράπικο 250γρ»  μ ε ημ ερομ ηνία λήξης  12/2015  και  αριθ ούς  παρτίδας  
L/Ν 061182691684Κ6, L/N 06862650K6, L/N 07062650K6,
2)  «ΑΒ  Φιστίκι  Αράπικο  450γρ»  μ ε  ημ ερομ ηνία λήξης  12/2015  και  αριθ ούς  παρτίδας  
L/Ν 0646258091684Κ6, L/N 06862650K6 και 
3) «PRIVA Αράπικο Ψημ ένο 80γρ» με ημ ερομ ηνία λήξης 12/2015 και αριθ ούς παρτίδας  
L/Ν 0629684Κ2, L/N 0689684K2.

Η επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει την ανάκληση / απόσυρση των ανωτέρω προϊόντων, ενώ
από πλευράς ΕΦΕΤ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.   

Ο  ΕΦΕΤ  καλεί  τους  καταναλωτές,  που  έχουν  στην  κατοχή  τους  τα  ανωτέρω  προϊόντα
(κάτωθι φωτογραφίες), να μην τα καταναλώσουν.      


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...